Beeldvorming

220px-Damocles-WestallPC20080120-8842ADamocles werkte voor koning Dionysius en vond dat zijn werkgever de gelukkigste mens op aarde was. Dionysius gunde zijn werknemer blijkbaar een dagje meegenieten. Hij presenteerde hem spijzen en dranken en andere geneugten van het koningschap. Bovendien mocht de gelukkige werknemer ook één dag op de troon plaatsnemen. Maar dan wel met een scherp zwaard boven zijn hoofd, dat aan één paardenhaar hing. Want over de troon beschikken betekent tegelijkertijd dat je ook beducht moet zijn op gevaar, was de redenering van Dionysius.

Dat gevoel, dat er gevaar dreigt terwijl je juist iets leuks in het vooruitzicht hebt, dat is gerelateerd aan het gegeven dat er naast geluk ook duisternis moet bestaan. Zonder kwaad geen goed, zonder nacht geen dag, zonder dood geen leven.
Aan alles zit twee kanten, net als aan een medaille. Spring je een gat in de lucht dat je in deze tijden van stijgende werkeloosheid een goeie baan hebt gevonden, een tijdje later vervloek je je keuze omdat je iedere dag kruipend over de weg in een file moet rijden.

Dat gevoel dat je iets boven het hoofd hangt, dat kan soms oplopen tot ondraaglijke proporties. Een last ligt er op je schouders, ieder moment kan er iets slechts gebeuren, de punt van het zwaard raakt je kruin. Tijdens het tweede halfjaar van 2009 kon ik niet of nauwelijks opdrachten vinden. Dat gevoel hing steeds om mij heen. Ik maakte mezelf wijs dat ik geen leuke dingen mocht doen, want dan juist zou er iets slechts gebeuren.

Inmiddels lijkt in deze periode van mijn leven bijna alles goed te gaan. En als er iets niet lukt of niet naar mijn zin is, dan vind ik wel een manier om te voorkomen dat ik me daardoor gespannen ga voelen. Om mij heen zijn veel goeie en lieve mensen, die het beste met me voor hebben en mij het gevoel geven dat ik een graag geziene gast ben.
Is dat dan de andere kant van de medaille, vraag ik mij af. Heb ik hiervoor te veel met het zwaard van Damocles boven mijn hoofd geleefd en is die paardenhaar nu eindelijk door maar is het zwaard naast de troon neergekomen?

Men zegt meestal dat het niet interessant is om te horen over hoe goed het met je gaat. Maar je weet pas dat het goed met je gaat als je eerst de kwade of slechte periode hebt overwonnen. Je kunt het goede dus ook niet los zien van het kwade of slechte, er zijn altijd en overal twee kanten aan. Dát gegeven accepteren (en ophouden alles te willen benoemen) is voor mij misschien wel het belangrijkste voornemen voor 2014.

En die paardenhaar? Ach. Men zegt niet voor niets dat een paardenharen deken bijna onverwoestbaar is…

Lees verder