lesplannen en training ziekenhuis

EPIC heet het systeem waarin in het (v/h) Spaarne Ziekenhuis in 2009 het EPD werd ingevoerd. Iedereen, te beginnen met het medisch en verplegend personeel, moest ermee kunnen werken. Het team dat de applicatie inrichtte, kwam uit eigen kringen. Men was in de USA getraind en paste het systeem nu aan voor een Nederlands ziekenhuis. Saillant detail: het systeem is bedacht door een verpleegkundige!

Train-de-trainer-aanpak

Ook training in een ziekenhuis moet lesplannen maken. Het systeem bestaat uit verschillende modules, die ieder door een andere doelgroep gebruikt worden. Daarvoor was een opzet ’train-de-trainer’ bedacht, de beste manier om collega’s kennis te laten delen. Mij werd gevraagd de lesplannen uit te werken.

Van lesplan naar handleidingen en interne communicatie

Al snel begreep men dat ik heel goed kon meedenken met hun bedoelingen. Ik werd gevraagd bij de lessen te zitten om feedback te geven. Of ik even wat nieuwsberichten wilde schrijven over de ontwikkelingen. Een boekje over het trainingsrooster was broodnodig. “Wil je nog even testen of deze module nu logisch in elkaar steekt?” Als laatste heb ik 12 QSG’s (Quick Start Guides) geschreven op A5-formaat, dat goed paste in de dokters- en verpleegkundigen-jasjes.