eindredactie en animatiefilmpjes voor creatieven

Tussen 2012 en 2017 heb ik voor CLICKNL veel verschillende opdrachten gedaan. CLICKNL is een initiatief van het ministerie van EZ om creatieven, ondernemers en kennisinstituten innovaties in de creatieve industrie in Nederland naar een hoger plan te helpen.

Het begon met een verzoek om de voice-over-teksten voor animatiefilmpjes uit te werken. Daarvoor moest ik nauw samenwerken met vormgeversbureau Pudelskern. Uiteindelijk vond ik die samenwerking het meest spannend: hoe krijg je twee verschillende intuïties op één lijn?

Daarnaast heb ik als eindredacteur en corrector verschillende tekstproducties geredigeerd en gecorrigeerd. De academische invalshoek en taal moest worden omgezet en ‘hertaald’ naar makkelijker te lezen en te begrijpen taal voor ondernemers en creatieven.