hulpwijzers voor inwoners van gemeentes

Voor de Sdu werkte ik als redacteur aan de VIND Hulpwijzers. Deze schreven we in opdracht van gemeenten. Alle content gaat over het sociale domein. De gemeente voert de wet- en regelgeving van de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet uit.

Sociale domein

Ik leerde veel over alle professionele en vrijwillige hulp die je als inwoner kunt krijgen. Weet je wel dat je voor de meest onnozele dingen bij de gemeente terecht kunt? Bijvoorbeeld online een Melding openbare ruimte doen, als de lantarenpaal voor je deur kapot is. De ene gemeente besteedt veel diensten uit. De andere werkt samen met sociale partners om ‘voeling’ te blijven houden met ‘hun’ burgers.

Vraaggestuurd

Een VIND Hulpwijzer is vraaggestuurd en bevat generieke en lokale antwoorden. Generiek gaat meestal over wat de overheid bepaalt. Lokaal gaat over hoe de gemeente de hulp aanbiedt en verwoord.