content migreren naar ander cms

Wat ik helemaal niet wist: op rechtspraak.nl vind je allemaal procedures en uitleg over hoe het werkt in de rechtspraak in Nederland. Letterlijk! Je kan zoeken naar welke rechtbank je toe moet, hoe het eraan toegaat in een rechtbank, hoe je een dagvaarding uitbrengt als je ruzie hebt met je buren (geen persoonlijke ervaring gelukkig!), hoe je een buitenlands document kunt laten valideren enzovoorts.

Mijn taak is het om te ondersteunen bij het overzetten en zo nodig herzien van de geschreven content van het ene naar het andere contentmanagementsysteem (cms). En op mijn voorstel maken we op de redactie ook een schrijfwijzer over Vriendelijk, Volwassen en Vertrouwenwekkend overkomen. Dat is niet alleen B1-taalniveau, maar ook hoe je de boodschap brengt.