innoveren en ondernemen in Nederland in 2004

In 2004 werkte ik als hoofdredacteur voor het blad ITSMF People van kennisplatform ITSMF NL. Daniël Jolink, lid van het platform, hield een gesprek met Willem Hollander, toen directeur van het NCD (Nederlands Centrum voor Directeuren en Commissarissen) over innoveren in Nederland. Van het gesprek heb ik een verslag gemaakt. Dit blijkt een hele goede manier om op een ongedwongen en spontane manier verschillende meningen en ideeën te verslaan.

Interessante conclusie

InterviewJolink-HollanderLees ik het gespreksverslag nu , dan blijkt dat er 12 jaar verder niet eens zo veel anders over innoveren en innovatie wordt gedacht en gehandeld. Innovaties worden nog steeds grotendeels door bedrijven geïnitieerd. Ik heb het niet alleen over start-ups, maar ook over samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen en bedrijven. Ik denk dan aan hoe CLICKNL dat aanpakt bijvoorbeeld.